ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
   

เวลา  09.19  น.  - ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมรูป  ร 5 ณ  บริเวณถนนเพชรเกษม (ตรงข้ามปั้มน้ำมันเซลล์)

เวลา  13.19  น.   - ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูป  ร 5 ประดิษฐาน  ณ  แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

เวลา  18.00  .น   - ร่วมมอนิ่งทอล์ค (ภาคค่ำ)  ณ  โรงแรมไอเฟลอินท์ 

 
ย้อนกลับ