ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2558
   
เวลา  10.00  น. -ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกระบบรุ่นที่  1  ณ  ค่ายรัตนรังสรรค์ ร 25  พัน  2
 
ย้อนกลับ