ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558
   

เวลา 10.00 น. -ผกก.ตม.คนใหม่เข้ารายงานตัว ณ ห้องปฎิบัติงาน ผวจ.รน.

                       - ผอ.กกต. จังหวัดระนองคนใหม่ เข้ารายงานตัว ณ ห้องปฎิบัติงาน ผวจ.รน

เวลา 13.30 น. -ประธานประชุมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  ณ  ห้องโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

 
ย้อนกลับ