ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558
   

เวลา  09.00 น. - หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าพบ ณ ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.รน

เวลา  10.00 น. - ผอ.กกต.จังหวัดระนองเข้าพบ ณ ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.รน

 
ย้อนกลับ