ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558
   

เวลา  10.00 น. - ชมรมชาวอีสานจังหวัดระนอง เข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.รน

เวลา  13.30  น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องโกมาซุม  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

 
ย้อนกลับ