ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558
   

เวลา  09.30  น. - พลังงานจังหวัดระนอง  เข้าพบ  ณ  ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.รน

เวลา  10.00  น. - ชมรมชาวอีสานจังหวัดระนอง เข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.รน


 
ย้อนกลับ