ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2558
   

เวลา 08.00 น. - ต้อนรับคณะปั่นจักรยานและพิธีปล่อยขบวนจักรยานฯ  ณ ที่ทำการศูนย์ ปั่น กิน เที่ยว ถ. ดับคดี อ. เมือง จ.ระนอง

เวลา 10.00 น. - ผอ.กองช่าง อบจ.ระนองเข้าพบ ณ ห้องปฎิบัติงาน ผวจ.รน

เวลา 13.30 น. - ผอ.สำนักการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งฯ จังหวัดภูเก็ต เข้ารายงานตัว ณ ห้องปฎิบัติงาน ผวจ.รน

 
ย้อนกลับ