ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2558
   
เวลา 10.00 น. -ประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  ณ  ห้องโกมาซุม  ชั้น 2 ศาลากลาง
 
ย้อนกลับ