ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2558
   
เวลา  11.30 น. -ร่วมพิธีรับพระ  ณ  บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง
 
ย้อนกลับ