ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2558
   
เวลา  10.45 น.  - ร่วมงานศาลเจ้าเกาะคนฑี  ณ เกาะคนฑี ต.ปากน้ำ อ.เมือง
 
ย้อนกลับ