28 ก.ค. 2560 ปัญหาไฟฟ้าในอำเภอกระบุรี "ดับบ่อยมาก" 89 พรรณนิภา มุสิกุล
03 ก.ค. 2560 อยากให้จังหวัดระนองจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมบ้าง 71 ดาหลา
28 มี.ค. 2560 สระว่ายน้ำ อบจ.น้ำสกปรกมาก 84 นันท์นภัส
30 ม.ค. 2560 รถบรรทุกทิ้งน้ำปลาบนถนน 224 รักษ์ระนอง
18 ม.ค. 2560 สภาพถนนเพชรเกษมก่อนถึงอำเภอกระบัรีขาขึ้น 294 นนทพงษ์ คงแก้ว
08 ม.ค. 2560 สนามออกกำลังกายชุมชน 126 คนซอย3
02 พ.ย. 2559 การประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระ วัดหน้าเมือง 362 คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา
18 ต.ค. 2559 เดินท่อประปาหมู่บ้านทำน้ำท่วมบ้าน 191 ณฐพงศ์ มูสิกะ
14 ต.ค. 2559 อุบัติเหตุอันเกิดจากการซ่อมแซมถนน 205 นายธีรยุทธ์ แสงทอง
03 ต.ค. 2559 ถนน 218 คนปากน้ำ หมู่5