11 ธ.ค. 2560 เรื่องเงินออมทรัพย์ 313 นางสมศรี สมเชื้อ
10 ธ.ค. 2560 อยากทราบว่าทำไม?เงินคนพิการกับสูงอายุ 286 ออกล้าช้ามากๆวันที่13-14ของแต่ละเดือน
21 พ.ย. 2560 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง 328 เบญจาิริ สิงห์สุนีย์
02 พ.ย. 2560 มลพิษทางเสียง 258 ผู้ได้รับความเดือดร้อน
28 ก.ค. 2560 ปัญหาไฟฟ้าในอำเภอกระบุรี "ดับบ่อยมาก" 245 พรรณนิภา มุสิกุล
03 ก.ค. 2560 อยากให้จังหวัดระนองจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมบ้าง 260 ดาหลา
28 มี.ค. 2560 สระว่ายน้ำ อบจ.น้ำสกปรกมาก 262 นันท์นภัส
30 ม.ค. 2560 รถบรรทุกทิ้งน้ำปลาบนถนน 387 รักษ์ระนอง
18 ม.ค. 2560 สภาพถนนเพชรเกษมก่อนถึงอำเภอกระบัรีขาขึ้น 424 นนทพงษ์ คงแก้ว
08 ม.ค. 2560 สนามออกกำลังกายชุมชน 283 คนซอย3