11 ธ.ค. 2560 เรื่องเงินออมทรัพย์ 15 นางสมศรี สมเชื้อ
10 ธ.ค. 2560 อยากทราบว่าทำไม?เงินคนพิการกับสูงอายุ 10 ออกล้าช้ามากๆวันที่13-14ของแต่ละเดือน
21 พ.ย. 2560 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง 14 เบญจาิริ สิงห์สุนีย์
02 พ.ย. 2560 มลพิษทางเสียง 4 ผู้ได้รับความเดือดร้อน
28 ก.ค. 2560 ปัญหาไฟฟ้าในอำเภอกระบุรี "ดับบ่อยมาก" 104 พรรณนิภา มุสิกุล
03 ก.ค. 2560 อยากให้จังหวัดระนองจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมบ้าง 88 ดาหลา
28 มี.ค. 2560 สระว่ายน้ำ อบจ.น้ำสกปรกมาก 103 นันท์นภัส
30 ม.ค. 2560 รถบรรทุกทิ้งน้ำปลาบนถนน 239 รักษ์ระนอง
18 ม.ค. 2560 สภาพถนนเพชรเกษมก่อนถึงอำเภอกระบัรีขาขึ้น 299 นนทพงษ์ คงแก้ว
08 ม.ค. 2560 สนามออกกำลังกายชุมชน 135 คนซอย3