11 ธ.ค. 2560 เรื่องเงินออมทรัพย์ 127 นางสมศรี สมเชื้อ
10 ธ.ค. 2560 อยากทราบว่าทำไม?เงินคนพิการกับสูงอายุ 107 ออกล้าช้ามากๆวันที่13-14ของแต่ละเดือน
21 พ.ย. 2560 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง 134 เบญจาิริ สิงห์สุนีย์
02 พ.ย. 2560 มลพิษทางเสียง 97 ผู้ได้รับความเดือดร้อน
28 ก.ค. 2560 ปัญหาไฟฟ้าในอำเภอกระบุรี "ดับบ่อยมาก" 156 พรรณนิภา มุสิกุล
03 ก.ค. 2560 อยากให้จังหวัดระนองจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมบ้าง 151 ดาหลา
28 มี.ค. 2560 สระว่ายน้ำ อบจ.น้ำสกปรกมาก 173 นันท์นภัส
30 ม.ค. 2560 รถบรรทุกทิ้งน้ำปลาบนถนน 301 รักษ์ระนอง
18 ม.ค. 2560 สภาพถนนเพชรเกษมก่อนถึงอำเภอกระบัรีขาขึ้น 345 นนทพงษ์ คงแก้ว
08 ม.ค. 2560 สนามออกกำลังกายชุมชน 184 คนซอย3