28 ก.ค. 2560 ปัญหาไฟฟ้าในอำเภอกระบุรี "ดับบ่อยมาก" 13 พรรณนิภา มุสิกุล
03 ก.ค. 2560 อยากให้จังหวัดระนองจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมบ้าง 9 ดาหลา
28 มี.ค. 2560 สระว่ายน้ำ อบจ.น้ำสกปรกมาก 12 นันท์นภัส
30 ม.ค. 2560 รถบรรทุกทิ้งน้ำปลาบนถนน 143 รักษ์ระนอง
18 ม.ค. 2560 สภาพถนนเพชรเกษมก่อนถึงอำเภอกระบัรีขาขึ้น 261 นนทพงษ์ คงแก้ว
08 ม.ค. 2560 สนามออกกำลังกายชุมชน 99 คนซอย3
02 พ.ย. 2559 การประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระ วัดหน้าเมือง 310 คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา
18 ต.ค. 2559 เดินท่อประปาหมู่บ้านทำน้ำท่วมบ้าน 157 ณฐพงศ์ มูสิกะ
14 ต.ค. 2559 อุบัติเหตุอันเกิดจากการซ่อมแซมถนน 168 นายธีรยุทธ์ แสงทอง
03 ต.ค. 2559 ถนน 187 คนปากน้ำ หมู่5