02 พ.ย. 2559 การประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระ วัดหน้าเมือง 473 คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา
18 ต.ค. 2559 เดินท่อประปาหมู่บ้านทำน้ำท่วมบ้าน 274 ณฐพงศ์ มูสิกะ
14 ต.ค. 2559 อุบัติเหตุอันเกิดจากการซ่อมแซมถนน 287 นายธีรยุทธ์ แสงทอง
03 ต.ค. 2559 ถนน 295 คนปากน้ำ หมู่5
10 ส.ค. 2559 ถนน หมู่ที่ 9 ต.ปากจั่น อกระบุรี จ.ระนอง 271 PKM
27 ก.ค. 2559 พ่อค้าคนกลาง กดราคาชาวสวนมังคุด 260 ชาว ต.นาคา อำเภอ สุขสำราญ
22 ก.ค. 2559 ปล่อยน้ำเสียเข้าบ้าน 256 ลูกหลานระนอง
21 ก.ค. 2559 การนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ผิดประเภท(เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) 283 คนทับจาก
11 ก.ค. 2559 เรือลากหอยหรือเรือลากอะไรไม่รุ้ 225 ประชาชน
21 มิ.ย. 2559 สภาพถนนและไฟส่องสว่าง 223 ชาวบ้านบางริ้น