02 พ.ย. 2559 การประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระ วัดหน้าเมือง 497 คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา
18 ต.ค. 2559 เดินท่อประปาหมู่บ้านทำน้ำท่วมบ้าน 284 ณฐพงศ์ มูสิกะ
14 ต.ค. 2559 อุบัติเหตุอันเกิดจากการซ่อมแซมถนน 298 นายธีรยุทธ์ แสงทอง
03 ต.ค. 2559 ถนน 304 คนปากน้ำ หมู่5
10 ส.ค. 2559 ถนน หมู่ที่ 9 ต.ปากจั่น อกระบุรี จ.ระนอง 280 PKM
27 ก.ค. 2559 พ่อค้าคนกลาง กดราคาชาวสวนมังคุด 270 ชาว ต.นาคา อำเภอ สุขสำราญ
22 ก.ค. 2559 ปล่อยน้ำเสียเข้าบ้าน 264 ลูกหลานระนอง
21 ก.ค. 2559 การนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ผิดประเภท(เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) 298 คนทับจาก
11 ก.ค. 2559 เรือลากหอยหรือเรือลากอะไรไม่รุ้ 239 ประชาชน
21 มิ.ย. 2559 สภาพถนนและไฟส่องสว่าง 241 ชาวบ้านบางริ้น