10 ส.ค. 2559 ถนน หมู่ที่ 9 ต.ปากจั่น อกระบุรี จ.ระนอง 193 PKM
27 ก.ค. 2559 พ่อค้าคนกลาง กดราคาชาวสวนมังคุด 166 ชาว ต.นาคา อำเภอ สุขสำราญ
22 ก.ค. 2559 ปล่อยน้ำเสียเข้าบ้าน 183 ลูกหลานระนอง
21 ก.ค. 2559 การนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ผิดประเภท(เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) 201 คนทับจาก
11 ก.ค. 2559 เรือลากหอยหรือเรือลากอะไรไม่รุ้ 148 ประชาชน
21 มิ.ย. 2559 สภาพถนนและไฟส่องสว่าง 145 ชาวบ้านบางริ้น
17 มิ.ย. 2559 เรื่องการประกอบอาชีพขอบุคคลต่างด้าว 133 นางสาว จรินยา บุญประคอง
28 พ.ค. 2559 เครื่องเล่นสนามเด็กบริเวณสวนสุขภาพหน้าเทศบาลเมืองชำรุด 121 ธันวรัตถ์
16 พ.ค. 2559 เจ้าหน้าพูดจาหยาบคาย ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง (ทางเข้าวัดบ้านหงาว) 223 กวิตา ทางอนันต์
10 พ.ค. 2559 ฟิตเนท สสจ.ทำไมแพงจังคะ่ 179 ผุู้เคยใช้บริการ