21 ก.ค. 2559 การนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ผิดประเภท(เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) 153 คนทับจาก
11 ก.ค. 2559 เรือลากหอยหรือเรือลากอะไรไม่รุ้ 121 ประชาชน
21 มิ.ย. 2559 สภาพถนนและไฟส่องสว่าง 124 ชาวบ้านบางริ้น
17 มิ.ย. 2559 เรื่องการประกอบอาชีพขอบุคคลต่างด้าว 111 นางสาว จรินยา บุญประคอง
28 พ.ค. 2559 เครื่องเล่นสนามเด็กบริเวณสวนสุขภาพหน้าเทศบาลเมืองชำรุด 101 ธันวรัตถ์
16 พ.ค. 2559 เจ้าหน้าพูดจาหยาบคาย ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง (ทางเข้าวัดบ้านหงาว) 193 กวิตา ทางอนันต์
10 พ.ค. 2559 ฟิตเนท สสจ.ทำไมแพงจังคะ่ 155 ผุู้เคยใช้บริการ
21 เม.ย. 2559 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 101 กิริยา
04 เม.ย. 2559 ไฟแดงตามแยกต่างๆเสียบ่อยมาก 112 khaihann
19 มี.ค. 2559 น้ำปะปา อบต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 112 คนรักษ์มะมุ