02 พ.ย. 2559 การประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระ วัดหน้าเมือง 452 คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา
18 ต.ค. 2559 เดินท่อประปาหมู่บ้านทำน้ำท่วมบ้าน 262 ณฐพงศ์ มูสิกะ
14 ต.ค. 2559 อุบัติเหตุอันเกิดจากการซ่อมแซมถนน 275 นายธีรยุทธ์ แสงทอง
03 ต.ค. 2559 ถนน 284 คนปากน้ำ หมู่5
10 ส.ค. 2559 ถนน หมู่ที่ 9 ต.ปากจั่น อกระบุรี จ.ระนอง 259 PKM
27 ก.ค. 2559 พ่อค้าคนกลาง กดราคาชาวสวนมังคุด 245 ชาว ต.นาคา อำเภอ สุขสำราญ
22 ก.ค. 2559 ปล่อยน้ำเสียเข้าบ้าน 244 ลูกหลานระนอง
21 ก.ค. 2559 การนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ผิดประเภท(เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) 269 คนทับจาก
11 ก.ค. 2559 เรือลากหอยหรือเรือลากอะไรไม่รุ้ 214 ประชาชน
21 มิ.ย. 2559 สภาพถนนและไฟส่องสว่าง 210 ชาวบ้านบางริ้น