17 มิ.ย. 2559 เรื่องการประกอบอาชีพขอบุคคลต่างด้าว 222 นางสาว จรินยา บุญประคอง
28 พ.ค. 2559 เครื่องเล่นสนามเด็กบริเวณสวนสุขภาพหน้าเทศบาลเมืองชำรุด 206 ธันวรัตถ์
16 พ.ค. 2559 เจ้าหน้าพูดจาหยาบคาย ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง (ทางเข้าวัดบ้านหงาว) 306 กวิตา ทางอนันต์
10 พ.ค. 2559 ฟิตเนท สสจ.ทำไมแพงจังคะ่ 267 ผุู้เคยใช้บริการ
21 เม.ย. 2559 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 228 กิริยา
04 เม.ย. 2559 ไฟแดงตามแยกต่างๆเสียบ่อยมาก 221 khaihann
19 มี.ค. 2559 น้ำปะปา อบต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 218 คนรักษ์มะมุ
29 ก.พ. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน 246 บำรุง
25 ก.พ. 2559 การบุกรุกป่าชายเลน 278 พงษ์ (นามสมมุติ )
11 ก.พ. 2559 การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ 231 สนธยา