17 มิ.ย. 2559 เรื่องการประกอบอาชีพขอบุคคลต่างด้าว 178 นางสาว จรินยา บุญประคอง
28 พ.ค. 2559 เครื่องเล่นสนามเด็กบริเวณสวนสุขภาพหน้าเทศบาลเมืองชำรุด 165 ธันวรัตถ์
16 พ.ค. 2559 เจ้าหน้าพูดจาหยาบคาย ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง (ทางเข้าวัดบ้านหงาว) 266 กวิตา ทางอนันต์
10 พ.ค. 2559 ฟิตเนท สสจ.ทำไมแพงจังคะ่ 224 ผุู้เคยใช้บริการ
21 เม.ย. 2559 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 182 กิริยา
04 เม.ย. 2559 ไฟแดงตามแยกต่างๆเสียบ่อยมาก 174 khaihann
19 มี.ค. 2559 น้ำปะปา อบต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 175 คนรักษ์มะมุ
29 ก.พ. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน 206 บำรุง
25 ก.พ. 2559 การบุกรุกป่าชายเลน 226 พงษ์ (นามสมมุติ )
11 ก.พ. 2559 การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ 189 สนธยา