29 ก.พ. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน 152 บำรุง
25 ก.พ. 2559 การบุกรุกป่าชายเลน 167 พงษ์ (นามสมมุติ )
11 ก.พ. 2559 การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ 135 สนธยา
05 ก.พ. 2559 ช่วยตรวจสอบพื้นที่เวนคืนข้างถนน ว่าหลังเวนคืนเรื้อแล้วสร้างที่เดิมในที่หลวงต่อได้หรือไม่ 147 ประชาชน
11 ม.ค. 2559 ไฟจราจร 184 วิรัตน์
09 ม.ค. 2559 ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้มาเกือบเดือน 167 ชาวบ้านบ้านชาคลีและระแวกใกล้เคียงไม่มีน้ำใช้
30 พ.ย. 2558 นัดวัดที่แต่ไม่มาตามนัด 268 -
29 พ.ย. 2558 การบุกรุกที่ราชพัสดุในเขต อบต.หงาวดูแลอยู่ 262 คนตำบลหงาว
20 พ.ย. 2558 รถจักรยานยนต์ 197 คนระนอง
09 พ.ย. 2558 มลพิษทางอากาศ 186 ชาวบ้านหมู่2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง