21 เม.ย. 2559 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 121 กิริยา
04 เม.ย. 2559 ไฟแดงตามแยกต่างๆเสียบ่อยมาก 125 khaihann
19 มี.ค. 2559 น้ำปะปา อบต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 123 คนรักษ์มะมุ
29 ก.พ. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน 158 บำรุง
25 ก.พ. 2559 การบุกรุกป่าชายเลน 173 พงษ์ (นามสมมุติ )
11 ก.พ. 2559 การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ 141 สนธยา
05 ก.พ. 2559 ช่วยตรวจสอบพื้นที่เวนคืนข้างถนน ว่าหลังเวนคืนเรื้อแล้วสร้างที่เดิมในที่หลวงต่อได้หรือไม่ 154 ประชาชน
11 ม.ค. 2559 ไฟจราจร 192 วิรัตน์
09 ม.ค. 2559 ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้มาเกือบเดือน 176 ชาวบ้านบ้านชาคลีและระแวกใกล้เคียงไม่มีน้ำใช้
30 พ.ย. 2558 นัดวัดที่แต่ไม่มาตามนัด 276 -