14 ม.ค. 2555 มอเตอร์ไซ รับจ้าง คิดราคาโหด 783 ธงชัย
14 ม.ค. 2555 บ่อน้กร้อนรักษวารินไม่ถ่ายน้ำ 694 มนู เดชกุลชอน