05 ก.พ. 2559 ช่วยตรวจสอบพื้นที่เวนคืนข้างถนน ว่าหลังเวนคืนเรื้อแล้วสร้างที่เดิมในที่หลวงต่อได้หรือไม่ 246 ประชาชน
11 ม.ค. 2559 ไฟจราจร 278 วิรัตน์
09 ม.ค. 2559 ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้มาเกือบเดือน 265 ชาวบ้านบ้านชาคลีและระแวกใกล้เคียงไม่มีน้ำใช้
30 พ.ย. 2558 นัดวัดที่แต่ไม่มาตามนัด 363 -
29 พ.ย. 2558 การบุกรุกที่ราชพัสดุในเขต อบต.หงาวดูแลอยู่ 375 คนตำบลหงาว
20 พ.ย. 2558 รถจักรยานยนต์ 304 คนระนอง
09 พ.ย. 2558 มลพิษทางอากาศ 298 ชาวบ้านหมู่2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
21 ต.ค. 2558 เดือดร้อนขาดน้ำใช้ 258 สมใจ
07 ต.ค. 2558 การปฎบัติงานของ อบต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 371 ประชาชนเดือนร้อน
05 ต.ค. 2558 สัญญาณไฟจราจร 312 คนระนอง