29 พ.ย. 2558 การบุกรุกที่ราชพัสดุในเขต อบต.หงาวดูแลอยู่ 279 คนตำบลหงาว
20 พ.ย. 2558 รถจักรยานยนต์ 212 คนระนอง
09 พ.ย. 2558 มลพิษทางอากาศ 202 ชาวบ้านหมู่2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
21 ต.ค. 2558 เดือดร้อนขาดน้ำใช้ 185 สมใจ
07 ต.ค. 2558 การปฎบัติงานของ อบต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 273 ประชาชนเดือนร้อน
05 ต.ค. 2558 สัญญาณไฟจราจร 224 คนระนอง
01 ต.ค. 2558 ถนนหลายจุดพังนานแล้วช่วยซ่อมหน่อยครับ ช่วยบอกด้วยหน่วยใดรับผิดชอบ 218 กาหยู
01 ต.ค. 2558 พัฒนาที่ดินระนองขาดการติดต่อ 179 กาหยู
26 ก.ย. 2558 ร้องเรียนเงินกองทุนหมู่บ้าน ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 193 สายหมอก
21 ก.ย. 2558 ตำรวจจราจร 257 ผู้หวังดี