05 ก.พ. 2559 ช่วยตรวจสอบพื้นที่เวนคืนข้างถนน ว่าหลังเวนคืนเรื้อแล้วสร้างที่เดิมในที่หลวงต่อได้หรือไม่ 171 ประชาชน
11 ม.ค. 2559 ไฟจราจร 206 วิรัตน์
09 ม.ค. 2559 ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้มาเกือบเดือน 196 ชาวบ้านบ้านชาคลีและระแวกใกล้เคียงไม่มีน้ำใช้
30 พ.ย. 2558 นัดวัดที่แต่ไม่มาตามนัด 296 -
29 พ.ย. 2558 การบุกรุกที่ราชพัสดุในเขต อบต.หงาวดูแลอยู่ 303 คนตำบลหงาว
20 พ.ย. 2558 รถจักรยานยนต์ 240 คนระนอง
09 พ.ย. 2558 มลพิษทางอากาศ 226 ชาวบ้านหมู่2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
21 ต.ค. 2558 เดือดร้อนขาดน้ำใช้ 204 สมใจ
07 ต.ค. 2558 การปฎบัติงานของ อบต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 300 ประชาชนเดือนร้อน
05 ต.ค. 2558 สัญญาณไฟจราจร 249 คนระนอง