การนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ผิดประเภท(เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)
เรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เรื่อง การนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ผิดประเภท เนื่องด้วยในตำบลบางใหญ่ หมู่ที่ 3 มีโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพของชาวบ้านในหมู่ที่ 3 เพื่อสร้างรายได้ และการต่อยอดของโครงการต่าง ๆ โดยทาง อบต.และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้นำเจ้าหน้าที่และผู้มีความรู้ต่างๆ เข้ามาอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำอาชีพให้กับชาวบ้านโดยทางรัฐมีการสนับสนุนทางการเงินเรียกว่าโครงการ"ประชารัฐ" คือการนำเงินไปต่อยอดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการทำไม่กวาด โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งทำให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีำเดินคือการทำสวนยาง แต่มีปัญหาเกินขึ้นมา 1 โครงการคือการนำงบประมาณของโครงการมาทำที่ผิดประเภท คือมาทำถนนเข้าที่พักพวก โคยการทำถนนเข้าในส่วนของพวกพ้อง ใช้ชื่อถนน 200,000 ทางชาวบ้านได้มีการทักท้วงไปแล้วโครงการเงียบไปสักพักหนึ่ง หลังจากนักเอาความเงียบแอบมาทำโดยอ้างว่าชาวบ้านต้องการ และที่ใหนได้นำงบมาโดยไม่มีการทำประชามติ ไม่ได้มีการทำโครงการ ไม่ผ่านการประชุมของหน่วยงาน และเป็นการร่วมมือของนายช่าง อบต.บางคน(ทำตัวเป็นผู้รับเหมา)นำรถแม็คโคมาทำการขุดปรับแต่งที่ดินดังกล่าว หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ได้นำนำบุคคล พักพวกตนคนสนิทของตนเองมายกมือว่าต้องการถนนในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน การกระทำในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของอดีต อบต.ม.3(ทำตัวเป็นผู้มีอิธพล) ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และทีมงานผู้ใหญ่ ถนนที่สร้างเข้าที่แค่บุคคล 3 คน ที่ดินอดีต อบต.(ซื้อจากชาวบ้านสมัยเป็น อบต.ช่าวบ้านขอให้สร้างถนนในตอนนั้น ตอบว่างบไม่มี แต่พอซื้อแล้วนำเงินดังกล่าวมาสร้างเพื่อตนเองและพักพวก) และหลังจากสร้างได้บอกว่าเป็นทางสาธารณะใครก็สามารถใช้ได้ แต่ถามว่าใครจะไปใช้เนื่องจากถนนที่สร้างดังกล่าว ไม่มีบ้านของประชาชนเลย โคยการทำครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และพักพวกโดยแท้ ในครัั้งนี้ได้มีการร้องเรียนไปยัง ส่วนราชการในพื้นที่ดังกล่าวแล้วครั้งหนึ่ง มีทหาร ปลัดอำเภอ แลัป่าไม้มาตรวจสอบก็เงียบหาย ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมบอกว่าพักพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรสนิดสนมกัน สุดท้ายนี้ผมหวังว่าหากการร้องเรียนในครั้งนี้คงไม่ศูนย์เปล่า การกระทำของบุคคลในพื้นที่นั้น ทางเจ้าหน้าที่รัฐคงลงไปตรวจสอบและดำเนินการให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเงินภาษีที่จ่ายไปไม่ศูนย์เปล่า และดำเนินคิดีกับบุคคลที่ทำงบประมาณมาใช้แบบผิดๆ และทำเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นที่บอกว่า "ไม่มีการโกงกิน" ขอบคุณครับ ตัวแทนชาวบ้าน
ย้อนกลับ
......................................................................................................................................................................................................................... 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
รหัสความปลอดภัย
 
 
   
.........................................................................................................................................................................................................................