ปล่อยน้ำเสียเข้าบ้าน
บ้านดิฉันซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 31 ถ.เรื่องราษฎณ์ อ.เมือง จ.ระนอง ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากการทำครัวของ รร.บูติก โฮเต็ลซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ติดกับบริเวณด้านข้างของบ้าน น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมานั้นทำให้เกิดน้ำเน่าท่วมขังบริเวณสวนครัวของบ้านและเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้เริ่มตายและก่อให้เกิดยุงจำนวนมาก ทั้งนี้ทางบ้านดิฉันได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทาง รร.ทราบหลายครั้งแล้ว แต่ได้รับการเพิกเฉยมาโดยตลอด ทางดิฉันจึงขอวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจช่วยเข้ามาจัดการกับปัญหาดังกล่าวซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบ้านดิฉันแล้วยังอาจก่อให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์โดยเริ่งด่วน
ย้อนกลับ
......................................................................................................................................................................................................................... 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
รหัสความปลอดภัย
 
 
   
.........................................................................................................................................................................................................................