เดินท่อประปาหมู่บ้านทำน้ำท่วมบ้าน
กระผมไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบ ในการเดินท่อประปาหมู่บ้าน ขนาด 8 นิ้ว ผ่านหน้าบ้านของกระผม และได้นำท่อ ระบายน้ำที่กระผมใส่ไว้หน้าบ้าน ออก แล้วนำท่อประปา ขนาดใส่ใส่เข้าไปแทน ซึ่งเวลา ฝนตก ทุกๆครั้ง นำ้ไม่สามารถระบายได้ จึงบ่าเข้าท่วมบ้านของ กระผม ทุกครั้งที่ฝนตก ถามหาหน่วยงานรับผิดชอบก็ไม่มี ใครแสดงความรับผิดชอบ กระผมอยู่น เขตรับผิดชอบของ อบต.นาคา อ.สุขสำราญ ระนอง บ้านเลขที่ 37 ม.5 แจ้งไปแล้ว แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฝนตก ข้าวของในบ้านเสียหาย กลางคืนไม่ต้องได้หลับได้นอน เวลาฝนตก กระผมไม่ต้องการ ถุงยังชีพ ไม่ต้องการเอาผิดใคร แค่ต้องการให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาแก้ไขให้ เหมือนเดิม หรือจะทำอย่างไรก็ได้ ให้นำ้ไม่ท่วมบ้านผมเวลาฝนตก ด้วยความเคารพ
ย้อนกลับ
......................................................................................................................................................................................................................... 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
รหัสความปลอดภัย
 
 
   
.........................................................................................................................................................................................................................