สนามออกกำลังกายชุมชน
อยากให้ชุมชนตลาดองค์การ มีตลาดชุมชน มีสนามออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อดีต ตลาดองค์การ เป็นที่ค้าขาย ประกอบอาชีพเลี้ยงชีพ สมาชิกในชุมชน ให้ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขาย หารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว สนามหนาตลาดเป็นสนามหญ้า ที่รอพัฒนา เป็นสนามออกกำลังของเด็ก และ ผู้สูงอายุ แต่งมาช่วงหลังไม่มีการพัฒนา กลายเป็นตลาดร้าง เคยมีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจัดประชุม หาแนวทางปรับปรุงสนาม บอกว่าจะเอาเครื่องออกกำลังการมาลง แต่หายไม่ประสบผลสำเร็จ ชาวชุมชนรอการพัฒนาสนามเพื่อออกกำลังกาย ปัจจุบัน สนามหญ้าออกกำลังกาย กลายเป็น สนามใช้แข่งขันนก เต็มพื้นที่สนาม ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ได้ยินแต่เสียงนก ชาวชุมชนอยากให้ท่านผู้เกี่ยวข้อง ลงมาช่วยเหลือ ปรับปรุง สถานที่ตลาดเก่า กับสนามหญ้า ซึ่งมีแต่ป้ายออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ อยากได้เครื่องเล่นออกกำลังกาย เพื่อชาวชุมชนตลาดองค์การ จะได้มีสุขภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่วสิ่งเสพติด
ย้อนกลับ
......................................................................................................................................................................................................................... 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
รหัสความปลอดภัย
 
 
   
.........................................................................................................................................................................................................................