ผู้ปกครองเด็ก และคณะครู ประทับใจมากกับการดูแล เอาใจใส่ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ร.ร.บ้านละออง)ภายใต้การกำกับของ ผวจ.ระนอง อบอุ่นมากครับ ชาญชัย ช่วยจันทร์