เยาวชนบางริ้น จากโรงเรียน หมิงซิน คว้ารางวัลชนะเลิศ หัวข้อ“พ่อหลวง พ่อของปวงชนชาวระนอง”
   
เยาวชนบางริ้น จากโรงเรียน หมิงซิน คว้ารางวัลชนะเลิศ หัวข้อ“พ่อหลวง พ่อของปวงชนชาวระนอง”

        ตามที่จังหวัดระนองได้จัดการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “พ่อหลวง พ่อของปวงชนชาวระนอง” ในระดับประถมศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี แห่งการสถาปนาเมืองระนอง และเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ ของกระทรวงมหาดไทย นั้น ทางคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดที่จังหวัดระนองแต่งตั้งขึ้น ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลการตัดสินปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พีรดา พูลพิทักษ์ หรือ น้องปูเป้ ชั้น ป.6/3 โรงเรียนหมิงซิน คะแนนเฉลี่ย 89.83 คะแนน

         น้องปูเป้ ยังบอกอีกว่า ที่โรงเรียนหมิงซิน ที่น้องปูเป้ ศึกษาอยู่ ทางโรงเรียนเคยพาไปดูโครงการในพระราชดำริ ที่จังหวัดชุมพร เป็นโครงการที่ป้องกันน้ำท่วม ภายหลังจังหวัดชุมพรเกิดพายุเก ซึ่งน้องปูเป้ รู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยประชาชนคนไทยเสมอมา น้องปูเป้ จะติดตามข่าวในพระราชสำนักทุกครั้งที่แจ้งความคืบหน้าอาการประชวรของพระองค์ ท่าน และจะปลื้มปิติทุกครั้งที่เห็นพระองค์ทางสื่อโทรทัศน์ และนี่คือเยาวชนจากจังหวัดระนอง ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อหลวง พ่อของปวงชนชาวไทย”

 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง/สวท.ระนอง
ย้อนกลับ