รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงากระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกะเปอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.rno.moph.go.th/SSJblog/PER
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 20 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ