โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
   
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดรายละเอียดของทุกหลักสูตร ที่ www.uniserv.buu.ac.th รวมถึงกรอกใบสมัครได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th/register/regis.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 0 3810 2299-90 โทรสาร 0 3839 4871, 0 3874 5798  
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ