การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำ
   
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ moi.job.thai.com หรือ www.moi.go.th หรือ www.personnel.moi.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ