รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
   
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทาง อินเตอร์เน็ต (internet ) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
เอกสารแนบ 
  asdasd  (จำนวนดาวน์โหลด 11 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ