รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University Callege Dublin) ปร
   
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University Callege Dublin) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ