สรุปสาระสำคัญ "การทำงานด้าน CSR ภาครัฐ"
   
กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. หัวข้อ การทำงานด้สน CSR ภาครัฐ เมื่อวันพุธที 8 มีนาคม 2560 และได้สรุปสาระสำคัญ "การทำงานด้าน CSR ภาครัฐ" จัดทำเป็นเป็นคลังข้อมูล เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารเข้ามาเรียนรู้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ http://www.stabundamrong.go.th/ และเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยhttp://www.km.moi.go.th/
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ