ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หนวยงาน ตั้งแต่วันนที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ