ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
   
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และกำหนดวัน แวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.personnel.moi.go.th/index1.php
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 14 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ