ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
   
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ