รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิตกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
   
ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2560  หรือดูรายวละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cifs.moj.go.th
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ