ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด ในประเด็ดการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 30 ครั้ง)


ย้อนกลับ