กำหนดการ
   
ครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้เพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด(CMGF) แผนงาน IMT-GT ประจำปี ๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 8 ครั้ง)


ย้อนกลับ