โคงการ GovConnect คลัง 4.0 กระทรวงการคลังแจ้งกำหนดการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากร
   
1.หลักสูตร "บริหารภาครัฐ 4.0" อบรมระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 25602.หลักสูตร "ผู้นำ 4.0" อบรมระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.insda-org.com/seminar-course-gen1, http://www.insda-org.com/seminar-course-gen2
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ