ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักนายก
   
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.personel.moi.go.th
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 49 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ