ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561) จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 36 คน รายละเอียดโครงการและกำหนดการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2133
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ