ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"
   
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอาคารสระบุรี 4 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ย้อนกลับ