รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาก
   
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ