ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
ด้วยจังหวัดระนอง ประสงค์จะรับสมัครบุคลลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทนพนักงานราชการทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลระนอง ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลระนอง ได้ตั้วแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 10 ครั้ง)


ที่มา :โรงพยาบาลระนอง
ย้อนกลับ