ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
ด้วยกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวดัระนอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหัดระนอง จำนวน 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 25 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โทรศัพท์ 0 7780 0134
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 22 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ