ประชาสัมพันธ์ให้มีการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal)
   
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการเเก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม จะเป็นหน่วยงานต้นเเบบในการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับสมาคมถาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆดำเนินการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซีล (Cap Seal) ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มไทยเนื่องจากเเคปซีลเป็นพลาสติกที่ไม่มีความจำเป็น เเพร่กระจายในสิ่งเเวดล้อมได้ง่าย และย่อยสลายได้ยากจนส่งผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม เเละเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหากลงสู่เเม่น้ำ ซึ่งเเคปซีลก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากถึง 520 ตันต่อปี โดยผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงผลกระทบและสมัครใจที่จะร่วมกันเลิกใช้เเคปซีลโดยพร้อมเรียงกัน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ