แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice)ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจัง
   

 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


ย้อนกลับ