ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
   
หาวิทยาลับขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท
 
เอกสารแนบ 
  ss  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
   
ย้อนกลับ