ประกาศจังหวัดระนอง โดยที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโตนไม้ปัก หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 
   
   

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท
 
 
   
   

ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรฯซอยประดู่ ต.บ
  กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเชี่ยวคล้าย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 380.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,9๐๐.๐๐ ตร.ม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 
   
   

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิ