ราคากลาง-โครงการปรับปรุงเรือนรับรองฯ ร.9-ประชาสัมพันธ์ตามรอยเสด็จฯ-จัดทำป้ายบิลบอร์ด
   
ประกาศราคากลาง 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ รัชกาลที่ ๙
2. โครงการประชาสัมพันธ์ตามรอยเสด็จจังหวัดระนอง
3. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว (จัดทำป้ายบิลบอร์ด)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :จังหวัดระนอง
ย้อนกลับ