ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เนินทอง หมู่ 2 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น
   
ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชน รายการระดับที่ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินทอง หมู่ที่ 2 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง)


ที่มา :อำเภอละอุ่น
ย้อนกลับ