ประกวดราคาจ้าง..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินทอง ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น
   
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชน รายการระดับที่ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินทอง ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 14 ครั้ง)


ที่มา :อำเภอละอุ่น
ย้อนกลับ