ประกวดราคา..โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 และ 3 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ
   
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ..โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง กิจกรรมก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพร้อมถมดินหัวสะพานหน้าตลาด หมู่ที่ 2 และ 3 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 13 ครั้ง)


ที่มา :อำเภอสุขสำราญ
ย้อนกลับ