ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม รายการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริแก้
   
ร่าง ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม รายการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลากด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง)


ย้อนกลับ