ประกาศราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเอ็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชด
   
ประกาศราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเอ็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลาก
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง)


ย้อนกลับ